Một số câu hỏi phỏng vấn du học Hàn Quốc khác thường gặp

– 취미가 무엇입니까? Sở thích của bạn là gì?

– 가족 소개를 해보세요? Hãy giới thiệu về gia đình bạn (Nhà có bao nhiêu người, bao gồm những ai, tên tuổi nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình)

– 고등학교를 언제 졸업했습니까? Bạn tốt nghiệp cấp 3 khi nào?

– 어디에서 한국어 공부를 했습니까? Bạn đã học tiếng Hàn ở đâu?

– 왜 한국에 유학가고 싶습니까? Tại sao bạn muốn đi du học HQ?

– 왜 ………….대학교에 지원했습니까? Tại sao bạn đăng ký trường đại học………?

– ………….대학교는 어떻게 알았습니까? Bạn biết đến trường đại học ……… thông qua đâu?

– 단순히 어학연수만 할 건가요? 아니면 대학 진학까지 할 건가요? Bạn chỉ muốn học tiếng ở bên Hàn thôi hay bạn muốn học tiếp tục lên chuyên ngành?

– 어떤 것을 전공하고 싶습니까? Bạn muốn học ngành gì?

– 아르바이트를 하고 싶습니까? Bạn có muốn đi làm thêm không?

Bạn muốn đi du học ?

    033 400 3188