Mục đích và kế hoạch du học Hàn Quốc

Để thuyết phục đại sứ quán cấp visa du học Hàn Quốc, bạn cần trả lời những câu hỏi sau:

 Bạn muốn học chuyên ngành gì tại Hàn Quốc? Tại sao bạn lại chọn ngành đó? – 한국에서 어떤 전공을 공부하고 싶습니까? 그 업종을 선택한 이유는 무엇입니까?

 Kế hoạch của bạn sau khi tốt nghiệp là gì? Bạn sẽ ở lại hay trở về Việt Nam? – 졸업 후 계획은? 베트남에 남을 것인가 아니면 돌아갈 것인가?

Bạn muốn đi du học ?

    033 400 3188