Trường học tại Bussan

Trường học tại Bussan

Tìm kiếm

Trường Đại học Ngoại Ngữ Busan

Trường Đại học Ngoại Ngữ Busan

  • Địa điểm: 65, Geumsaem-ro 485beon-gil, Geumjeong-gu, Busan
  • Năm thành lập: 1981

Sự kiện

Trường Đại học Dong A

Trường Đại học Dong A

  • Địa điểm: Bumin Campus, BC-0116~3, 225 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan, Korea
  • Năm thành lập: 1946

Sự kiện

Bạn muốn đi du học ?

    033 400 3188