Trường học tại Seoul

Trường học tại Seoul

Tìm kiếm

Trường Đại học Seoul Sirip

Trường Đại học Seoul Sirip

 • Địa điểm: 163 Jeonnong-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
 • Năm thành lập: 1918

Sự kiện

Trường Đại học Hongik

Trường Đại học Hongik

 • Địa điểm: 94, Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, 04066, Korea
 • Năm thành lập: 1946

Sự kiện

Trường Đại học nữ sinh Sookmyung

Trường Đại học nữ sinh Sookmyung

 • Địa điểm: 100, Cheongpa-ro 47-gil, Cheongpadong 2(i)-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea
 • Năm thành lập: 1906

Sự kiện

Trường Đại học Kookmin

Trường Đại học Kookmin

 • Địa điểm: 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
 • Năm thành lập: 1946

Sự kiện

Trường Đại học Dongguk

Trường Đại học Dongguk

 • Địa điểm: 30 Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, Korea
 • Năm thành lập: 1960

Sự kiện

Bạn muốn đi du học ?

  033 400 3188