(1) Hồ sơ cần thiết

※ Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ, tuyển chọn hố sơ thay đổi theo từng trường hoặc từng khoa, ứng viên cần tự tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường.

※ Tìm các thông tin liên quan tới trường hoặc ngành trên trang www.studyinkorea.go.kr

※ Tùy theo loại hồ sơ (chủ yếu là giấy chứng nhận tốt nghiệp) mà sẽ cần dịch công chứng hoặc được hợp pháp hóa theo công ước Apostille.

* Chế độ hợp pháp hóa lãnh sự Apostille (Công ước Apostille): là chế độ cho phép các giấy tờ cấp ở nước ngoài được công nhận sử dụng ở Hàn Quốc mà không cần phải xin hợp pháp hóa lãnh sự. Tính tới tháng 5/2019, có 117 quốc gia trên thế giới đã gia nhập chế độ này. Trung Quốc không gia nhập (ngoại trừ Hồng Công và Ma Cao)

https://www.apostille.go.kr/gb/app/appIndex.do

(2) Thời gian đăng ký

Các trường chủ yếu nhận hồ sơ đăng ký học kỳ mùa xuân (Khai giảng tháng 3) trong tháng 9 ~ 11 năm trước, học kỳ mùa thu (Khai giảng tháng 9) nhận hồ sơ vào tháng 5~6 cùng năm. Gần đây, nhiều trường đã áp dụng nhận hồ sơ qua internet. Đối tượng ứng viên nhập học từ cấp Đại học sẽ được chia ra làm hai diện: Nhập học từ năm thứ 1 và chuyển tiếp. Các ứng viên nhập học từ năm thứ 1 đại học phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên. Các ứng viên đăng ký hệ chuyển tiếp phải có thời gian theo học một thời gian nhất định tại trường đại học hoặc phải có bằng học nghề.

(3) Phương pháp tuyển sinh Phần lớn các trường đại học tuyển chọn học sinh thông qua xét duyệt hồ sơ. Một số trường đại học tiến hành thêm phỏng vấn hoặc thi. Ứng viên nên tham khảo và tìm hiểu trước phương pháp tuyển sinh của trường.