Với mục tiêu nâng cao chất lượng du học Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu du học sinh phải có năng lực tiếng Hàn ở mức quy định trở lên. Do các du học sinh khi chưa chuẩn bị đầy đủ về khả năng tiếng Hàn cho việc học và sống tại Hàn sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày tại Hàn Quốc.

Các du học sinh muốn nhập học tại các trường Hàn Quốc cần có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) do Viện Đào tạo quốc tế Hàn Quốc tổ chức. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) dùng để định hướng học tập tiếng Hàn của du học sinh không sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ mẹ đẻ và đánh giá năng lực sử dụng tiếng Hàn cho các hoạt động như tìm việc, du học.

Trường hợp du học theo hệ đại học chính quy phải có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 3 trở lên để nhập học và cấp 4 trở lên để tốt nghiệp. Tuy nhiên trường hợp du học sinh theo học các khoa chuyên sử dụng tiếng Anh, chứng chỉ năng lực tiếng Hàn có thể được thay thế bằng chứng chỉ năng lực tiếng Anh (TOEFL) để nhập học và cũng không cần chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 4 trở lên để tốt nghiệp.

Ngoài ra, đối với sinh viên trao đổi, sinh học học bổng chính phủ Hàn Quốc, sinh viên học bổng chính phủ khác, sinh viên khoa năng khiếu và sinh viên theo học các chương trình học tiếng có yêu cầu tiếng Hàn đầu vào khi nhập học khác. Ứng viên cần hỏi tại các trường đại học về điều kiện nhập học.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) tổ chức 6 lần trong năm

Thời gian thi cụ thể được thông báo trên trang chủ Cuộc thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) vào đầu năm. Thang đánh của kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)được chia thành TOPIK I (cấp 1~2) cho đối tượng sơ cấp và TOPIK II (cấp 3-6) cho đối tượng trung và cao cấp và cấp bậc của người học được đánh giá dựa trên kết quả bài thi.

Thông tin cụ thể khác liên quan đến kỳ thi có thể tham khảo trên trang chủ của kỳ thi năng lực tiếng Hàn. (http://www.topik.go.kr)